Kunder

Kvalitet

ShareMinds bliver aldrig bedre, end de konsulenter vi har i vores team. Derfor er det afgørende, at vi fortsat tiltrækker, udvikler og fastholder markedets dygtigste konsulenter.

ShareMinds rekrutterer kontinuerligt konsulenter, og det gør vi primært ud fra vort eksisterende netværk. Alle nye konsulenter interviewes grundigt, og vi tager altid referencer hos tidligere kolleger og ledere.

Rette person på opgaven er vort succeskriterium. Et godt match handler om både faglige kvalifikationer og personlige kompetencer. Feedback er forudsætningen for udvikling. Derfor evaluerer vi løbende vore konsulenter, og hjælper med deres videreudvikling.

Vi afholder en række netværksmøder, som skal sikre at alle kender hinanden, og at udveksling af erfaringer og viden derved bliver en naturlighed..

Opfølgning

Under udførelsen af opgaven sikrer vi løbende dialog med kunden og konsulenten. Opfølgningen foregår oftest over en kop kaffe hos kunden. Eventuelle knaster behandles og afhjælpes med det samme.

Alle mennesker har behov for opmærksomhed og anerkendelse. For os er det en selvfølgelighed at have tæt kontakt til den enkelte konsulent. Derved kan vi udvikle os positivt sammen med konsulenten. Til glæde og gavn for alle.